Huisstijl

Ontwerp: Leo ten Have creatieve communicatie

Website

Ontwerp: Leo ten Have creatieve communicatie

Prins Hendrikstraat 26
7001 GL Doetinchem
(0314) 340205
info@leotenhave.nl
www.leotenhave.nl


Disclaimer

Deze website is eigendom van Horeca Uitzendbureau Groep [HUG]. Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan [HUG]. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van [HUG] delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. [HUG] tracht deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar toch kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Wij houden deze website met enige regelmaat actueel, dat kan zonder kennisgeving vooraf.

Verantwoordelijkheid

In een aantal gevallen is het mogelijk dat gebruikers een reactie of commentaar geven op de inhoud. [HUG] is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van deze geplaatste teksten, beelden of links. [HUG] controleert vooraf deze plaatsingen. Echter het zijn dan hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van [HUG]. Evenmin is [HUG] verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kunt u het best melden aan de webbeheerder via e-mail info@horeca-uitzendbureau.com.

Aansprakelijkheid

Tot slot, het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch [HUG], noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens [HUG], is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.