Een café, ook wel kroegknijp en bar genaamd, is een uitgaansgelegenheid waar dorpse of stadse zaken worden besproken onder het genot van allerlei soorten drank (sterke drank, wijn, bier, koffie, thee, frisdrank). Samen met hotels en restaurants worden cafés ook wel de horeca genoemd.

De eerste cafés ontstonden in de 17e eeuw als koffiehuizen. Het woord café is dan ook het Franse woord voor koffie. Geleidelijk aan gingen ook kroegen waar men vooral bier dronk zich café noemen en ontstond een grote variëteit aan cafés. De bekendste soorten cafés zijn het bruine café, het grand café, het eetcafé en de cocktailbar.

Cafés vervullen vaak een belangrijke sociale functie als plaats waar stamgasten elkaar ontmoeten aan de bar of aan de stamtafel, of waar men regelmatig langsgaat op een avondje uit.

Bron: Wikipedia

Een restaurant is een uitgaansgelegenheid waar mensen (tegen betaling) kunnen eten. Samen met hotels en cafés worden restaurants ook wel de horeca genoemd.

Een hotel is een dienstverlenend bedrijf waar iemand tegen betaling kan overnachten of onderdak vinden (Oudfrans hostel (later hôtel), woonhuis en herberg, verbasterd uit het Latijn hospitalis, gastvrij van hospes, gastheer). Anders dan bij kleinere instellingen voor logies en ontbijt (Bed&Breakfast, B&B) zijn hotels grotere voorzieningen voor tientallen tot duizenden gasten. Jeugdherbergen worden over het algemeen niet als hotels aangemerkt, vanwege de mindere privégebruik en privacy.

Bron: Wikipedia

De horeca is de bedrijfstak die alle eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekkende bedrijven omvat. Het woord horeca is een lettergreepwoord, gevormd uit de woorden hotel, restaurant en café.

Bron: Wikipedia

Mastiek maken is een ouderwetse term die in de Nederlandse en Vlaamse horeca gebruikt werd om voorbereidende werkzaamheden mee aan te duiden. Hiermee werd bedoeld dat werkplekken, de (gasten)ruimten en bedrijfsbezittingen zo snel als mogelijk moesten worden opgeruimd of weer gereedgemaakt voor nieuw gebruik en de ontvangst van gasten.

Kenmerkend is dat het maken van mastiek niet leidt tot een hogere snelheid van service. Binnen de Nederlandse horeca wordt de term al bijna 20 jaar niet meer gebruikt voor de dagelijkse gang van zaken, binnen de Vlaamse horecabranche wel.

De term wordt vaak verward met het doen van of maken van mise-en-place. Echter heeft het verzorgen van de mise-en-place wél een positieve invloed op de snelheid van service.

Bron: Wikipedia

Mise-en-place is een term uit het Frans en het betekent zoiets als alles op de juiste plaats klaarzetten. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit de mise-en-place en mastiek maken. Het verschil is dat de eerste altijd leidt tot een snellere service en mastiek maken niet.

Een uitdrukking binnen de Nederlandse horeca is: Een goede mise-en-place is het halve werk. Het betekent: Een goede voorbereiding leidt tot een vlotte en soepele service.

Ook in de keuken vinden m.e.p.-werkzaamheden plaats.
Overigens betekent het woord “voorbereidende” niet dat er geen mise-en-placewerkzaamheden kunnen worden gedaan tijdens of na het bedienen van gasten; het zijn simpelweg voorbereidingen voor later die dag of later in de week.

Load More